Chính sách giao nhận và thanh toán

Tại thành phố Hà Nội 

 Từ 02 – 06 tiếng kể từ lúc nhận được đơn hàng.

– Khu vực tỉnh

 Từ 24 – 48 tiếng kể từ lúc nhận được đơn hàng.

– Giao hàng và thu tiền tận nhà (COD)

chính sách thanh toán